Tel: +40 784 333.777 || +40 725 420.330   E-mail: office@profesionalnewconsult.ro
Campanie expirata

Descarca regulamentul complet in format PDF

UPDATE:

Extragerea castigatorilor:

Descarca lista castigatorilor in format PDF

            Capitolul I – Descrierea concursului:

            Art.1.Organizatorul concursului este firma Profesional New Consult SRL, cu sediul ȋn Piteşti, str. Victoriei, nr. 36, etaj 3, jud. Argeş, CIF RO23917690, J03/1078/2008.

            Art.2.Denumirea oficialã a campaniei este "Formeaza-te şi vei fi premiat!" Aceastã denumire urmând a se regãsi ȋn toate materialele de promovare, campaniile de presã, precum şi in formularele de ȋnscriere remise cursanţilor. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului, cu menţiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoştinţă participanţilor şi a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar publicul prinintermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

 

            Capitolul II – Durata concursului

            Art.3.Concursul se derulează în intervalul 15.12.2015 – 15.03.2016. Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

 

            Capitolul III – Condiţiile de participare

            Art.4.Concursul se desfăşoară exclusiv pentru participarea la cursurile oferite de firma Profesional New Consult, pentru cei care achitã integral contravaloarea acestora ȋntr-o singurã tranşã, cei care aleg varianta achitãrii în rate nu se calificã pentru aceastã campanie. Nu acced ȋn concurs cei care achita cursurile ȋn rate sau cei care solicitã serviciile de consultanţã ale firmei. De asemenea concursul se adreseazã celor care se ȋnscriu si achitã integral cursul ȋn perioada 15.12.2015 – 15.03.2016 inclusiv.

Au drept de participare persoanele care ȋndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:

- ȋndeplinesc condiţiile legale de participare la cursurile organizate de societate;

- este cetãţean român sau cetãţean rezident ȋn Romania;

- se ȋnscrie la cursurile organizate de Profesional New Consult ȋn perioada 15.12.2015 – 15.03.2016 inclusiv;

- achitã integral contravaloarea cursului la care s-a ȋnscris ȋn perioada15.12.2015 – 15.03.2016 inclusiv;

- este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicatã concursului ȋn cazul ȋn care este desemnat câştigãtor, de asemenea este de acord sã acorde un interviu şi sã fie publicate imagini cu acesta pe pagina web a firmei şi paginile de social media ale firmei;

- confirmã cã a citit şi a ȋnţeles prezentul Regulament Oficial şi cã este de acord ȋn totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la concurs angajaţii Profesional New Consult sau rudele acestora. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

Persoanele juridice nu pot participa la concurs în nume propriu, ci pot fi înscrişi cursanţii ce participa la cursuri în cazul achitãrii acestora de cãtre persoana juridicã, angajator, cu condiţia ca aceasta sã îşi exprime acordul expres în acest sens.

O persoanã se poate înscrie de mai multe ori la concurs în cazul înscrierii la mai multe cursuri în perioada campaniei.

 

          Capitolul IV – Protecţia datelor personale

            Art.5. Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

 

          Capitolul V – Premiile acordate

            Art.6. Premiile ce se acordã în cadrul campaniei sunt :

Premiul Io tableta Samsung TAB 3, 7", 8 gb, alb

Premiul IIun telefon Samsung Galaxy Trend2 Lite, Black

Premiul III100 tricouri de bumbac personalizate

Menţiune  – toţi participanţii la concurs vor beneficia pe perioada campaniei de o reducere de 5% din preţul cursului, reducere ce se acordã pe loc.

            6.1. Desemnarea castigatorului se va realiza la data de 18.03.2016, prin tragere la sorti, in sistem computerizat, implementat in cadrul consolei de administrare a aplicatiei random.org. Tragerea la sorti se va realiza pe baza ID-ului si a adresei de e-mail sub care s-a facut invitatia, respectiv inscrierea in Concurs.  Tragerea la sorti în data va fi televizata si difuzatã pe canalele Arges TV şi Absolut TV .

            6.2. Pentru validarea Castigatorului, dupa desemnare va fi contactat prin intermediul telefonului cu care s-a inscris in concurs. In cazul in care nu va putea fi contactat (la numarul de telefon cu care s-a inregistrat in concurs) ca urmare a netransmiterii unui raspuns de confirmare si acceptare a premiului, castigatorul va pierde premiul si se va extrage un nou castigator. Dupa desemnarea si validarea castigatorului, Organizatorul va proceda la incheierea un proces verbal in care va consemna:

1. numele si prenumele castigatorului(cu individualizarea datelor inscrise pe cartea de identitate);

2. valoarea sau natura premiului acordat;

3. in urma validarii castigatorului in baza unui document de identitate care sa contina CNP-ul se va individualiza si adresa de domiciliu;

Procesul-verbal se va semna de catre un reprezentant al Organizatorului si de catre castigator.

Organizatorul este obligat sa-i comunice castigatorului o instiintare de ridicare a premiului; instiintarea se face telefonic la numarul de telefon indicat de acesta in procesul verbal.

            6.3. Câştigãtorii vor fi anunţaţi şi pe site-ul firmei www.profesionalnewconsult.ro, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Concursuri-Premii-1507072946288838/,  precum si pe celelalte pagini de social media ale firmei Profesional New Consult.

            6.3. Premiile trebuie revendicate de la sediul Organizatorului din Pitesti sau de la centrele zonale din Bucuresti, Braşov, Slatina, Rm Valcea, castigatorul trebuie sa se prezinte la sediul firmei sau la centrele zonale ale acesteia in termen de 10 zile de la desemnarea sa ca si castigator, cu condiţia anunţãrii în prealabil cu 24 ore.

 

            Capitolul VI – Dispoziţii Finale

            Art.7. Participantii la concursul care face obiectul prezentului regulament, se obliga sa respecte prezentul intocmai regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de concurs premiul castigat nu se va acorda.

            7.1. In caz de forta majora ce face imposibila continuarea Concursului, Organizatorul poate suspenda sau intrerupe Concursul operand modificarile necesare, care vor fi comunicate publicului, fara ca acest lucru sa indreptateasca participantii sa solicite despagubiri.

            7.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru informatiile eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea concursului. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Facebook.com, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuride probleme.

            7.3. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea Concursului si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa organizatorului, pana la sfirsitul Concursului.  Reclamatiile ulterioare termenelor prevazute de Regulament nu vor fi luate in considerare

 

Organizator,

Profesional New Consult

Director, G. Serban

formeaza-te-premiat
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Go to top