Cursuri Agricultura

Cursul se adresează atât persoanelor care practică agricultura, pomicultura, pentru perfecționarea cunoștințelor, cât și celor care intenționează să desfășoare activități agricole în domeniul pomiculturii. Ocupația corespunde celor care doresc să …

Cursul este util și necesar agricultorilor și lucrătorilor în culturi de câmp și legumicultura care realizează lucrări agricole de pregătire a solului, insămânțarea, plantarea, cultivarea și recoltarea culturilor de câmp: grâu, porumb …

Cursul se adresează tuturor celor pasionați de domeniul floricol, celor cărora le place să îngrijească și să cultive flori în interes persoanl sau în scop comercial. Floricultorul se ocupă cu transpunerea în practică a proiectului amenajării unui spațiu …

Cursul asigură competențele necesare pentru înființarea și exploatarea plantației viticole în scopul realizării de producții în vederea valorificării și a consumului. Ocupația presupune o sferă largă de competențe aferente …

Cursul se adresează persoanelor care au absolvit învățământul primar și care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul apiculturii. Apicultorul urmărește obținerea de producții apicole ridicate și …

Cursul se adresează tuturor celor pasionați de domeniul legumicol, celor cărora le place să îngrijească și să cultive legume în interes personal sau în scop comercial. Ocupația presupune o sfera largă de competențe aferente …

Acest curs se aplică persoanelor care lucrează în cultură plantelor de câmp şi creșterea animalelor, care se ocupă cu activitățile de cultivare a pământului în scopul obținerii de cereale, plante tehnice și culturi furajere cât și de îngrijirea și …

Cursul este necesar și util tuturor unităților agricole care au în dotare utilaje specifice și vor să își califice personalul salarial dar este util și tuturor celor care doresc să activeze în domeniu, și care vor lucra cu utilaje specifice …