CURS AGRICULTOR

Descrierea cursului

Dacă aveți în plan inițierea în cultura plantelor de câmp şi a creșterii animalelor, vă invităm la un curs acreditat pentru a obține mai multe șanse pe piața produselor agricole! Agricultorul se ocupă cu activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice şi culturi furajere, cât şi de îngrijirea şi creşterea animalelor în scopul valorificării produselor acestora, în principal lapte şi carne. Aptitudinile necesare unui agricultor sunt multiple și foarte importante: pregătirea terenului, semănatul şi întreţinerea culturilor, recoltarea şi valorificarea producţiei principale şi secundare, producerea, depozitarea şi conservarea furajelor. Absolvirea acestui curs vă va deprinde cu noțiuni de relaţionare și de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie, executanţii de lucrări agricole mecanizate şi conducătorii locurilor de muncă.

IMPORTANT!!! Certificatele / diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute în România şi UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Agricultor:

Identificarea condiţiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp şi furajere;
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale;
Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor;
Înfiinţarea culturilor de câmp şi furajere;
Recoltarea, depozitarea, conservarea şi valorificarea culturilor de câmp şi furajere;
Pregătirea spaţiilor de cazare pe specii şi categorii de animale;
Popularea adăposturilor;
Îngrijirea animalelor de reproducţie;
Îngrijirea animalelor gestante;
Îngrijirea animalelor de producţii;
Munca în echipă;
Comunicarea la locul de muncă;
Aplicarea normelor P.S.I. şi P.M.

Cost curs

650 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS