CURS LEGUMICULTOR

Descrierea cursului

Una dintre cele mai vechi ocupații ale omului – Legumicultura – are astăzi nevoie de o nouă abordare și noi cunoștințe pentru a se adresa cu profesionalism nevoilor de consum din ce în ce mai ridicate. Cursul propus de societatea noastră este esențial, întrucât vizează obținerea unor competențe în prelucrarea solului, înfiinţarea culturilor, realizarea producţiei şi a valorificării ei în condiţii cât mai profitabile. De asemenea, nu vor fi omise nici noțiuni legate de particularităţile biologice ale diferitelor specii, soiuri şi hibrizi, precum şi relaţiile dintre plante şi factorii mediului înconjurător. Dorim să vă creăm condițiile perfecte pentru a dobândi calităţi de bun manager în domeniu.

IMPORTANT!!! Certificatele / diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute în România şi UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Legumicultor:

Stabilirea amplasamentului şi a structurii culturilor legumicole;
Aprovizionarea cu materii prime şi materiale (seminţe, material săditor, îngrăşăminte, pesticide);
Producerea materialului săditor;
Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor legumicole de câmp;
Înfiinţarea culturilor legumicole de câmp;
Executarea lucrărilor de întreţinere a culturilor legumicole;
Asigurarea recoltării produselor legumicole şi desfiinţarea culturii;
Stocarea şi depozitarea producţiei legumicole pentru valorificare şi consum;
Comunicarea la locul de muncă;
Munca în echipă;
Aplicarea N.P.M. şi N.P.S.I.

Cost curs

650 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS