CURS POMICULTOR

Descrierea cursului

Activați în domeniul agricol? Aveți idei legate de culturi POMICOLE și doriți să ştiți să le puneţi în PRACTICĂ? Vă venim în întâmpinare cu un curs de Pomicultor, în care noțiunile teoretice se combină cu cele practice, în condiții de studiu performante, având sprijinul unor Institute Pomicole de prestigiu din țară și a unor formatori cu experiență. Ocupația de Pomicultor presupune competenţe referitoare la amplasarea plantației în condiţii agrotehnice favorabile, producerea materialului săditor, cât și în aplicarea diferitelor sisteme de cultură în funcție de condițiile geoclimatice și resursele materiale de care se dispune. Obținerea certificării oferă dreptul absolvențior de a practica meseria de Lucrător calificat în pomicultură și arbuști fructiferi (Cod N.C.: 6115.1.2), cursul fiind unul de calificare, cu Certificare ANC.

IMPORTANT!!! Certificatele / diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute în România şi UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Pomicultor:

Cunoașterea normelor de sănătate și securitate în muncă;
Alegerea amplasamentului și stabilirea sortimentului pomicol;
Aprovizionarea cu material săditor și ustensile;
Pregătirea terenului pentru înființarea plantației pomicole;
Înființarea plantației pomicole;
Executarea lucrărilor de întreținere;
Recoltarea și depozitarea producției pomicole;
Combaterea bolilor / dăunătorilor pomilor și arbuștilor fructiferi;
Transmiterea și perceperea informației la locul de muncă;
Munca în echipă;
Aplicarea NPM și PSI.

Cost curs

780 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS