CURS VITICULTOR

Descrierea cursului

Vreți să aflați cum se înființează o plantație viticolă? În urma cursului propus de societatea noastră, veți deprinde o sferă largă de competențe relative la prelucrarea solului, înființarea culturilor de viță-de-vie, realizarea producției și valorificarea ei în condiții profitabile. Activitatea unui viticultor nu este doar aceea de a cultiva vița-de-vie. De obicei, viticultorul crește vița-de-vie pe propriul teren și prestează diverse munci adiacente, iar în unele cazuri, viticultorii privați sunt și producători de vinuri. Printre condițiile necesare pentru a reuși în viticultură se numără și absolvirea unui curs de calificare în domeniu. Pe baza certificatului, puteți comercializa produsele obținute, prin înființarea unui P.F.A. (persoană fizică autorizată), A.I (activitate independentă) sau unei alte forme de organizare juridică.

IMPORTANT!!! Certificatele / diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute în România şi UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Viticultor:

Identificarea particularităților de natură morfologică ale viței-de-vie;
Identificarea particularităților de natură biologică ale viței-de-vie;
Corelarea factorilor de vegetație în funcție de cerințele viței-de-vie;
Producerea materialului săditor viticol;
Înființarea plantațiilor de vii roditoare;
Executarea lucrărilor de îngrijire în plantațiile de vii pe rod;
Executarea recoltării, condiționării și păstrării strugurilor;
Identificarea echipamentelor necesare irigării viței-de-vie;
Executarea operațiilor de irigare la cultura de viță-de-vie.

Cost curs

625 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS