CURS SEF SALA RESTAURANT

Descrierea cursului

Cursul de Șef Sală Restaurant se adresează persoanelor cu aptitudini de conducător care vor să răspundă de întreaga activitate din saloanele unui restaurant. Ocupaţia de șef de sală necesită cunoştinţe temeinice de gastronomie (artă culinară), oenologie, simţ comercial, diplomaţie, amabilitate, o bună memorie vizuală şi aptitudini de conducător. Toate acestea le puteți obține urmând cursul nostru profesional de calificare în domeniu. Cursul vă dezvoltă competenţe de organizare, îndrumare şi control al tuturor activităţilor specifice, derulate în salonul restaurantului, precum şi aplicarea reglementărilor legale privind protecţia consumatorului.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Șef Sală Restaurant:

Comunicarea interactivă;
Comunicarea într-o limbă străină;
Coordonarea activităţii brigăzii;
Asigurarea aplicării normelor SSM-PSI;
Menţinerea condiţiilor igienico-sanitare;
Verificarea aplicării normelor de protecţia mediului;
Utilizarea computerului;
Supervizarea organizării locului de muncă;
Monitorizarea activităţii ospătarilor;
Promovarea ofertei de produse;
Asigurarea calităţii serviciilor;
Rezolvarea reclamaţiilor şi solicitărilor clienţilor;
Crearea/menţinerea bunelor relaţii cu clienţii.

Cost curs

650 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de naștere, căsătorie, diploma de studii, CERTIFICAT CALIFICARE CURS OSPĂTAR

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS