ISCIR / ANRE

Cursul se adreseaza celor care doresc sa obtina autorizatie initiala de stivuitorist. Ocupatia de stivuitorist se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit exploatarea in conditii de securitate …

Cursul este necesar pentru prelungirea autorizatiei initiale. La incheierea stagiului de instruire in vederea prelungirii valabilitiatii autorizatiei ISCIR pentru Stivuitoristi, participantii vor primi cate un talon de vize anuale …

Cursul se adreseaza celor care doresc sa obtina autorizatie initiala de macaragiu. Ocupatia de macaragiu se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit exploatarea in conditii de securitate a macaralelor …

Cursul este necesar pentru prelungirea autorizatiei initiale. La incheierea stagiului de instruire in vederea prelungirii valabilitiatii autorizatiei ISCIR pentru Macaragii, participantii vor primi cate un talon de vize anuale …

Ocupatia de masinist pod rulant se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit exploatarea in conditii de securitate a macaralelor si implica cunostinte si abilitati deosebite privind manevrarea …

Ocupatia se aplica lucratorilor care deservesc instalatiile frigorifice de producere a frigului industrial cu diferite capacitati, din unitatile specifice industriei alimentare. Ocupatia se aplica pentru instalatiile frigorifice …

Ocupatia de imbuteliator fluide sub presiune se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit practicarea acestei ocupatii. Imbuteliatorul fluide sub presiune este instruit si autorizat, dupa caz, sa imbutelieze fluide …