ISCIR / ANRE

Cursul se adresează celor care doresc să obțină autorizație inițială de stivuitorist. Ocupația de stivuitorist se referă la totalitatea competențelor tehnice și organizatorice care permit exploatarea în condiții de securitate …

Cursul este necesar pentru prelungirea autorizației inițiale. La încheierea stagiului de instruire în vederea prelungirii valabilității autorizației ISCIR pentru Stivuitoriști, participanții vor primi câte un talon de vize anuale …

Cursul se adresează celor care doresc să obțină autorizație inițială de macaragiu. Ocupația de macaragiu se referă la totalitatea competențelor tehnice și organizatorice care permit exploatarea în condiții de securitate a macaralelor …

Cursul este necesar pentru prelungirea autorizației inițiale. La încheierea stagiului de instruire în vederea prelungirii valabilității autorizației ISCIR pentru Macaragii, participanții vor primi câte un talon de vize anuale …

Ocupația de mașinist pod rulant se referă la totalitatea competențelor tehnice și organizatorice care permit exploatarea în condiții de securitate a macaralelor și implică cunoștințe și abilități deosebite privind manevrarea …

Ocupația se aplică lucrătorilor care deservesc instalațiile frigorifice de producere a frigului industrial cu diferite capacități, din unitățile specifice industriei alimentare. Ocupația se aplică pentru instalațiile frigorifice …

Ocupația de îmbuteliator fluide sub presiune se referă la totalitatea competențelor tehnice și organizatorice care permit practicarea acestei ocupații. Îmbuteliatorul fluide sub presiune este instruit și autorizat, după caz, să îmbutelieze fluide …