CURS FRIGOTEHNIST

Descrierea cursului

Obiectivele cursului de Frigotehnist propus de societatea noastră are ca obiectiv calificarea lucrătorilor care deservesc instalaţiile frigorifice de producere a frigului industrial din unităţile specifice industriei alimentare. Ocupația de Frigotehnist presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare, întreţinere şi  reparaţii pentru toate părţile componente principale ale instalaţiei frigorifice : agregatul frigorigen, aparatele  de comandă, control şi automatizare, instalaţiile anexe şi incinta răcită. Nu sunt neglijate nici dezvoltarea aptitudinilor privind lucrul în echipă şi o bună comunicare la locul de muncă, aptitudini ce contribuie la buna desfăşurare a activităților.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Frigotehnist:

Comunicarea la locul de muncă;
Lucrul în echipă;
Aplicarea normelor igienico – sanitar – veterinare şi de protecţie a mediului;
Aplicarea NPM şi NPSI;
Planificarea activităţii proprii;
Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente specifice;
Diagnosticarea deficienţelor de funcţionare a instalaţiei frigorifice;
Întocmirea documentelor specifice;
Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice;
Punerea / scoaterea în / din funcţiune a instalaţiei frigorifice;
Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice;
Supravegherea instalaţiei frigorifice

Cost curs

975 LEI, plata în 3 rate – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de naștere, căsătorie, diploma de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS