CURS MASINIST POD RULANT

Descrierea cursului

Cursul de Mașinist Pod Rulant pe care vi-l oferim are ca obiectiv dezvoltarea competențelor și formarea deprinderilor practice  a cursanților în vederea exploatării în condiții de securitate a podurilor rulante. Formatorii cu experiență vă vor iniția în: operarea eficientă și în condiții de maximă siguranță a unui pod rulant sau macara, țeluri ce necesită o pregătire teoretică și practică temeinică. Manevrarea de la sol a oricărui tip de macara are nevoie de atenție, precum și de cunoasterea tipurilor de macarale/poduri rulante, dispozitive de frânare, cabluri, etc.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Mașinist Pod Rulant:

Clasificarea macaralelor;
Componente de securitate și alte componente necesare pentru asigurarea siguranței în exploatare;
Dispozitive de frânare;
Cabluri și lanțuri;
Dispozitive de prindere a sarcinilor;
Obligațiile mașinistului;
Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor, prescripțiilor tehnice ISCIR;
Completatea documentelor;
Pregătirea și verificarea podului rulant pentru lucru;
Întreținerea, revizia, repararea și verificarea tehnică;
Avarii și accidente

Cost curs

975 LEI*  plata în 3 rate – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
*Prețul nu include TAXA ISCIR în valoare de 400 lei.

Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de naștere, căsătorie, diploma de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS