Management si Cariera

Cursul de Inspector Resurse Umane își propune să abordeze noțiunile de legislația muncii din perspectiva celor care vor activa în cadrul departamentelor resurse umane HR ȋn cadrul firmelor şi instituţiilor publice.

Cursul se adresează celor ce aspiră să activeze în cadrul departamentelor contabile din cadrul companiilor sau instituțiilor publice, cât și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care deja le au în domeniu.

Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire și protecție sau ca lucrător/angajator care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție din orice organizație

Coordonatorul în materie de securitate și sănătate își desfășoară activitatea pe șantierele temporare și mobile, în companii, în toate punctele de lucru ale acestora, fiind persoană fizică sau juridică competentă

Cursul se adresează atât începătorilor care doresc să descopere fotografia cât și celor care vor să se perfecționeze în acest domeniu. Scopul cursului este cunoașterea și perfecționarea în utilizarea aparatului foto.

Operatorul PC introduce, validează și prelucrează date (efectuează operații de calcul având la baza datele introduse, interoghează, sortează, filtrează date), are atribuții referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare.

Cursul de Expert Achiziții Publice se adresează în egală măsură ofertanților cât și autorităților contractante, care prin personalul specializat trebuie să aprofundeze noțiunile necesare în vederea respectării legislației.

Cursul de INFIRMIER(Ă) pe care îl organizăm se adresează persoanelor care doresc să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vietii..

Activați în domeniul Serviciilor de producție, depozitare, transport și comercializare a alimentelor și vi s-a solicitat un certificat recunoscut în materie de Igienă?

Calificarea „Arhivar” este proiectată pentru cei care lucrează în domeniul gestionării și punerii la dispoziția publicului a documentelor create, în decursul activității lor, de instituțiile publice și de organizațiile private.

Ocupația de legător cuprinde toate activitățile și procedurile necesare pentru executarea lucrărilor de ansamblare mecanică, manuală și specială a tipăriturilor, documentelor în vederea obținerii unui tot unitar.

Formarea profesională a adulților este o activitate extrem de solicitată pe piață muncii de astăzi, extrem de atractivă și de ofertantă pentru cei care stăpânesc foarte bine domeniile în care activează și care de asemenea stăpânesc.

Cursul pentru prevenirea și stingerea incendiilor organizat de firma noastră se desfășoară în conformitate cu programa cadru avizată favorabil de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și își propune să asigure competențele …

Cursul se adresează atât specialiștilor în Resurse Umane ce dețin o experiență relevantă în domeniu, cât și managerilor de departamente care doresc să înțeleagă și să gestioneze mai bine activitatea departamentului

Util celor care manageriază proiecte din fonduri publice dar și celor care în cadrul organizațiilor unde activează au proiecte în sarcină, pe care trebuie să le conducă și să le ducă la bun sfârșit cu succes. Cursul își propune instruirea teoretică și practică…

Cursul își propune să asigure pregătirea profesională a celor ce doresc să urmeze activitatea de lucrător comercial fie în centre comerciale mari sau în unități mai mici. Tehnicile pe care cursul își dorește să le adopte …

Cursul de „Responsabil de mediu” se adresează tuturor societăților comerciale cu activități posibile cu impact asupra mediului. Programul de formare profesională este organizat în conformitate cu OUG 195/2005

Cursul Inspector Salarii își propune să asigure participanților cunoașterea corectă a metodelor de calcul a salariilor ținând cont de două axiome importante, legislația națională în vigoare și structura și necesitățile diferitelor organizații și instituții.

Cursul de operator vânzări prin telefon creează deprinderea de vânzare eficientă a produselor și/sau serviciilor prin telefon, în companii specializate, nefiind necesar să fie specialist în domeniul produsului.

Ocupația se referă la identificarea tuturor activităților de prevenire a oricăror fapte și evenimente care ar putea pune în pericol siguranță obiectivului, de menținere a ordinii în …

Compania dvs. vrea să își crească vânzările? Activați într-un domeniu unde nivelul de tranzacții comerciale a scăzut? În acest caz este bine de știut că vânzarea începe cu adevărat atunci când te lovești de un refuz din partea potențialului client.

Cursul își propune să realizeze scopul și rolul principal al designerului de pagini de web, acela de legătură între clienții, persoane juridice sau persoane fizice, fiecare cu nevoile lor și tehnologia de promovare prin pagini web.

În cadrul acestui curs veți cunoaște cum să implicați persoanele cu handicap grav în activitatea de zi cu zi, în situații reale de viață, pentru participare la viață comunității și exercitarea tuturor drepturilor cetățenești. Totodată, veți învața cum să acordați …

Lucrătorul social este persoană calificată a cărei intervenție este regăsită în sectorul serviciilor primare (Centre de zi pentru copil, Centre de zi pentru copilul cu handicap, Centre rezidențiale pentru copii/copii cu dizabilități…

Cursul oferit se adresează atât celor care îngrijesc în mod frecvent copii în țară sau în afară țării, diplomele fiind valabile și în afară României, de asemenea cursul se adresează și părinților care pot să își însușească tehnicile corecte…

Cursul se adresează atât celor care îngrijesc în mod frecvent persoane vârstnice în țară sau în afara țării, în statele membre ale Uniunii Europene, diplomele acreditate fiind valabile și în afară României, de asemenea cursul se adresează și rudelor …

Cursul este obligatoriu pentru toți cei care administrează imobile și ansambluri rezidențiale, cursul asigurând deprinderile necesare exercitării acestei profesii. Administratorul imobile reprezintă interesele particulare.