CURS ADMINISTRATOR IMOBILE

Descrierea cursului

Sunteți interesat(ă) de o pregătire profesională în domeniul Administrării de Imobile, o pregătire care să vă ferească de erorile unei administrări defectuoase? Cursul propus de noi vă va ajuta să dobânditi competențe specifice, să cunoașteți reglemantările, legile în vigoare, precum și regulile de colaborare cu locatorii. Persoanele cu functie de administratori de imobile sunt obligate să dețină un certificat de calificare profesională pentru aceasta profesie, conform Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Administrator Imobile:

Noțiuni primare de contabilitate și legislația în domeniu;
Deprinderea abilităților necesare pentru comunicarea cu locatarii condominiilor ce urmează a fi gestionate;
Elaborarea documentelor și evidentelor;
Gestionarea patrimoniului condominiului;
Încasarea cotelor de contribuție și efectuarea plăților;
Cunoașterea noțiunilor tehnice și organizatorice pentru exercitarea acestei profesii;
Încasarea contribuțiilor și efectuarea plăților cu respectarea cadrului legal;
Angajarea și urmărirea realizării contractelor cu furnizorii;
Supravegherea execuției lucrărilor de reparații și întreținere

Cost curs

2.475 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii (bacalaureat)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS