CURS AGENT PAZA SI ORDINE

Descrierea cursului

Cursul de Agent Pază și Ordine are ca obiectiv pregătirea în activitățile de prevenire a oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu. După promovarea examenului, absolventul primește Certificat de Calificare Profesională, recunoscut și avizat, în baza căruia Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Ordine Publică eliberează cursantului Atestatul profesional.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Agent Pază și Ordine:

Însușirea și aprofundarea cunoștințelor din domeniul pazei persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor;
Obtinerea deprinderilor necesare utilizării mijloacelor de pază și de autoapărare din dotare în diverse situații;
Creșterea rezistenței fizice și psihice la efort prelungit, în condiții normale și de stres;
Stăpânirea unor procedee de bază din domeniul autoapărarii;
Paza/ securitatea proprietăţii împotriva accesului neautorizat sau ocupării abuzive;
Paza/ securitatea proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;
Detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă

Cost curs

500 LEI – PLATA IN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA INSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/ adeverinte de studiu
Discount pentru organizatii/ firme/ grupuri in functie de numarul de persoane inscrise la curs

Modalități de plată: numerar la sediile noastre / POS (acolo unde este disponibil) sau prin virament bancar în contul: IBAN: RO68BTRL00301202E45313XX

Dosar inscriere

Dosar inscriere: copie CI, certificat de nastere, casatorie, diploma de studii medii, adeverinta medicala de la medicul de familie, aviz psihologic, cazier judiciar, cerere inscriere curs

Programa

Programul si orarul cursului se pot obtine la cerere, folositi datele de contact !
Cursul se poate desfasura oriunde in tara in functie de numarul de solicitari, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizatiei dvs. pentru a sustine sesiuni de training, diverse specializari. SE ASIGURA SUPORT DE CURS