CURS AGENT PAZA SI ORDINE

Descrierea cursului

Cursul de Agent Pază și Ordine are ca obiectiv pregătirea în activitățile de prevenire a oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu. După promovarea examenului, absolventul primește Certificat de Calificare Profesională, recunoscut și avizat, în baza căruia Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Ordine Publică eliberează cursantului Atestatul profesional.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Agent Pază și Ordine:

Însușirea și aprofundarea cunoștințelor din domeniul pazei persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor;
Obținerea deprinderilor necesare utilizării mijloacelor de pază și de autoapărare din dotare în diverse situații;
Creșterea rezistenței fizice și psihice la efort prelungit, în condiții normale și de stres;
Stăpânirea unor procedee de bază din domeniul autoapărării;
Paza/ securitatea proprietății împotriva accesului neautorizat sau ocupării abuzive;
Paza/ securitatea proprietăţii împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acţiuni producătoare de pagube materiale;
Detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă

Cost curs

625 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii medii, adeverință medicală de la medicul de familie, aviz psihologic, cazier judiciar, cerere înscriere curs

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS