CURS BABY-SITTER / BONA

Descrierea cursului

Ai abilități pedagogice, altruism, dorință de a lucra cu copiii, interes şi deschidere către dezvoltarea continuă? Te așteptăm la cursul de calificare pentru baby-sitter / bone. Cursul pentru Baby Sitter/Bonă urmărește dobândirea calităților necesare desfășurării în bune condiții și la standarde ridicate de pregătire a activității de baby sitter. Veți deprinde pașii esențiali pentru a realiza o relație de îngrijire, creștere şi educație corespunzătoare a copilului, în special comunicarea cu părinții copilului pentru a implementa acțiuni şi activități în funcție de vârsta acestuia.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Baby-Sitter:

Cunoașterea psihologiei copilului și înțelegerea comportamentului acestuia;
Metode de interacționare eficientă cu copilul;
Noțiuni de pedagogie;
Asigurarea igienei și prevenirea accidentelor copilului aflat în grija bonei;
Noțiuni de comunicare verbală și non-verbală cu copilul;
Noțiuni de hrană și alimentație corespunzătoare a copilului;
Interacțiunea de calitate cu părinții copilului;
Crearea contextului de stabilitate emotională;
Stimularea dezvoltării autonomiei personale și sociale a copilului;
Susţinerea dezvoltării integrate a copilului

Cost curs

600 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii minime

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS