CURS CADRU TEHNIC PSI

Descrierea cursului

Cursul Cadru Tehnic PSI pe care vi-l propunem are ca scop inițierea în investigarea contextului producerii incendiilor, instruirea salariaților în domeniul PSI și elaborarea documentelor specifice activității în domeniu. Cursul este desfășurat în conformitate cu programa cadru avizată favorabil de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgență. Cursul Cadru Tehnic PSI vă asigură cunoașterea cadrului legislativ actual și aplicarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, pentru a putea dobândi cunoștințele teoretice și practice necesare.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Cadru Tehnic PSI:

Elementele caracteristice ale incendiului;
Limitarea propagarii fumului prin elementele de construcție;
Clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor;
Instalații de protecție împotriva incendiilor;
Situațiile care pot favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu;
Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
Permisul de lucru cu focul deschis, categorii de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea instalațiilor și construcțiilor, prevederi ale reglementărilor tehnice;
Obligațiile salariaților privind apărarea împotriva incendiilor;
Sancțiuni contravenționale

Cost curs

665 LEI – PLATA IN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA INSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, sustinere examen, eliberare diplome/ adeverinte de studiu
Discount pentru organizatii/ firme/ grupuri in functie de numarul de persoane inscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar inscriere: copie CI, certificat de nastere, casatorie, diploma de studii

Programa

Programul si orarul cursului se pot obtine la cerere, folositi datele de contact !
Cursul se poate desfasura oriunde in tara in functie de numarul de solicitari, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizatiei dvs. pentru a sustine sesiuni de training, diverse specializari. SE ASIGURA SUPORT DE CURS