CURS CADRU TEHNIC PSI

Descrierea cursului

Cursul Cadru Tehnic PSI pe care vi-l propunem are ca scop inițierea în investigarea contextului producerii incendiilor, instruirea salariaților în domeniul PSI și elaborarea documentelor specifice activității în domeniu. Cursul este desfășurat în conformitate cu programa cadru avizată favorabil de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgență. Cursul Cadru Tehnic PSI vă asigură cunoașterea cadrului legislativ actual și aplicarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, pentru a putea dobândi cunoștințele teoretice și practice necesare.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Cadru Tehnic PSI:

Elementele caracteristice ale incendiului;
Limitarea propagarii fumului prin elementele de construcție;
Clase de periculozitate ale materialelor și substanțelor;
Instalații de protecție împotriva incendiilor;
Situațiile care pot favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu;
Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
Permisul de lucru cu focul deschis, categorii de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea instalațiilor și construcțiilor, prevederi ale reglementărilor tehnice;
Obligațiile salariaților privind apărarea împotriva incendiilor;
Sancțiuni contravenționale

Cost curs

665 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar inscriere: copie CI, certificat de nastere, casatorie, diploma de studii

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS