CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

Descrierea cursului

Cursul pe care vi-l propunem vă oferă soluții practice de lucru în noua platformă SICAP, dar și aplicarea legislației și simulări licitații, astfel încât să puteți deveni un expert recunoscut în domeniul achizițiilor publice! Ȋn cadrul cursului vor fi abordate subiecte cum ar fi însușirea procedurilor de atribuire, a criteriilor de evaluare, de calificare si selectie a ofertelor; tehnici de anticipare, evaluare si control al riscurilor asociate achizițiilor publice; moduri de contestare și de soluționare a contestațiilor. De asemenea, vă veți familiariza cu noile concepte introduse în anul curent în materie de achiziții publice și veti afla cum veti fi consultat înainte de organizarea propriu-zisă a unei proceduri de achiziții.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Expert Achiziții Publice:

Prezentarea domeniului achizițiilor publice;
Reguli aplicabile pentru atribuirea contractelor;
Proceduri de atribuire;
Modalități speciale de atribuire a contractului;
Procedura SEAP-SICAP e-licitație;
Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică;
Soluționarea contestațiilor, căi de atac împotriva deciziilor C.N.S.C.;
Contravenții și sancțiuni

Cost curs

625 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii superioare

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS