CURS IGIENA

Descrierea cursului

Activați în domeniul Serviciilor de producție, depozitare, transport si comercializare a alimentelor și vi s-a solicitat un certificat recunoscut în materie de Igienă? Apelați la serviciile noastre de formare profesională! Certificatul pe care îl dobândiți este valabil 3 ani pentru următoarele categorii de servicii: Servicii de productie, depozitare, transport si comercializare a alimentelor; Servicii de curățenie în unități de asistență medicală, colectivități de copii si tineri, unități de cazare; Producția și distribuția apei potabile și producția apei îmbuteliate; Servicii de îngrijire corporală; Servicii de tip dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate de Ministerul Sănătăţii.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Igienă:

Ordinul M.S.nr.1225/2003 cu modificări ulterioare privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;
ORDIN nr.232/4.034 din 2004 al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă;

Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003; Ordinul M.S.nr.1955/11995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; Ordin M.S nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de Igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea; Ordin M.S.nr.975/1998 privind aprobarea Normelor Igienico-Sanitare pentru alimente”;

Însușirea cunoștințelor și deprinderilor elementare referitoare la păstrarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor, pe care lucrătorii din sectoarele de activitate cu risc pentru sănătatea populației trebuie  le posede

Cost curs

130 LEI – plata integral la înscriere
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS