CURS INFIRMIERA

Descrierea cursului

Cursul de INFIRMIER(Ă) pe care îl organizăm se adresează persoanelor care doresc să contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vietii persoanelor asistate. Un curs acreditat, ce vă oferă șansa de a face practică în spital, este soluția perfectă de a vă califica în acest domeniu. Infirmiera însoțește persoanele îngrijite la îndeplinirea activităților cotidiene și asigură confortul fizic și psihic al acestora. Absolvirea cursului asigură o diplomă ce vă permite exercitarea funcției atât în țară, cât și în străinătate. Cursul este sustinut de către formatori cu o bogată experiență în formarea profesională continuă a adulților și este structurat pe o abordare modernă a situațiilor actuale din domeniu.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale si Ministerul Sanatatii

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Infirmieră:

Rolul și atribuțiile infirmierei la locul de muncă;
Supravegherea stării de sănătate a persoanei îngrijite;
Alimentarea și hidratarea persoanei aflate în îngrijire;
Igienizarea spațiului în care se află persoana îngrijită;
Relatia interpersonală infirmier-persoană asistată;
Nevoile esențiale ale persoanei asistate;
Asigurarea unui mediu de viatã si climat adecvat îngrijirii complexe a persoanelor îngrijite din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv;
Stimularea participãrii persoanei îngrijite la activitãțile zilnice

Cost curs

950 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE;
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu; 
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii (10 clase), adeverinţă medic familie cu menţiunea “Apt curs infirmieră”

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS