CURS INSPECTOR SALARIZARE

Descrierea cursului

Cursul de Inspector Salarizare pe care vi-l oferim este un curs practic de Legislația Muncii ce urmărește specializarea personalului cu atribuții în administrarea resurselor umane. Ne propunem să asigurăm participanților cunoașterea corectă a metodelor de calcul a salariilor ținând cont de legislatia natională în vigoare, dar și de structura organizației /instituției aferente. Cursul aduce în discuție exemple practice, implicând cursanții în procesul de calcul și elaborare state de salarii, acordare a tichetelor de masă și a fluturașilor. Acest curs are un caracter interactiv, elementele de teorie se îmbină cu aplicațiile practice făcând posibilă înțelegerea rapidă a procesului de calcul și raport salarial.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Inspector Salarizare:

Prevederi referitoare la legislația fiscală și modul de impozitare a veniturilor salariale;
Cunoașterea prevederilor Codului Muncii și Codului Fiscal relativ la salarizare;
Identificare venituri salariale și tratamentul fiscal aplicabil;
Prevederi referitoare la timpul de muncă și timpul de odihnă;
Întocmire stat de salarii;
Calculare indemnizații pentru diverse tipuri de concedii (de odihnă, pentru evenimente deosebite, concedii medicale);
Baza de calcul pentru impozitul pe venit si contribuțiile sociale obligatorii;
Principalele prevederi legate de GDPR în domeniul salarizării;
Declarația lunară 112, precum și celelalte raportări anuale

Cost curs

600 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii medii

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS