CURS LEGATOR MANUAL

Descrierea cursului

Căutați un loc de muncă în departamentul arhivistic al unei instituții publice? Puteți începe printr-o diplomă recunoscută! Alegeți un curs prin care să vă dezvoltați abilitățile practice, simțul estetic și acuratețea la un curs de Legător Manual! În cadrul cursului nostru veți putea deprinde cele mai eficace tehnici de selectare, îndosariere și urmărire a documentelor. Legătorul colaborează îndeaproape cu arhivarul pentru a ordona și a lega documentele conform nomenclatoarelor aprobate, învață cum se restaurează, cum se leagă cărțile ori alte publicatii, procedeele de finisare a produselor tiparite manual sau mecanic, modalitatea de ordonare a arhivelor pe ani si termene de păstrare conform nomenclatorului, de asemenea vor deprinde operațiunea de legare / copertare a dosarelor, ambalarea și depozitarea produselor finite etc.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Legător Manual:

Noțiuni de legislație,
Noțiuni practice în activitatea de legătorie,
Restaurarea și legarea cărților și documentelor, ansamblarea acestora conform unui nomenclator aprobat;
Legătoria manuală;
Legătoria mecanică, mijloace de realizare a legătoriei mecanice;
Cunoașterea instrumentelor folosite în acest sens;
Copertarea și legarea dosarelor sau publicațiilor, ambalarea și depozitarea acestora

Cost curs

725 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS