CURS LUCRATOR SOCIAL

Descrierea cursului

Căutați o calificare în sectorul serviciilor primare si de protectie a copilului? Cursul nostru de Lucrător Social vă poate ajuta în îndeplinirea unui rol determinant în identifcarea cauzelor de risc social la nivelul membrilor comunității. Lucrătorul social poate fi angajat atât în cadrul serviciilor publice cât și a celor private. Ocupația presupune o sferă largă de competențe pentru desfășurarea activității de asistență socială. Vă veți dezvolta competențele necesare în relaționarea cu beneficiarii și abilitățile de comunicare interpersonală și interactivă, astfel încât să fiți capabili de a elabora un plan personalizat al copilului/tânărului și să îi susțineți dosarul de caz. De asemenea, cursul vă deprinde cu abilități de evaluare și monitorizare a familiei copilului/tânărului.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate .

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Lucrător Social:

Stabilirea situației sociale a familiilor care locuiesc într-o zonă defavorizată;
Comunicarea cu beneficiari;
Gestionarea actelor și documentelor beneficiarilor;
Soluţionarea cazurilor de plasare imediată a copiilor și tinerilor în instituții de protecție și de rezidență;
Activități sociale în favoarea refugiaților, a oamenilor fără adăpost sau a altor grupuri de indivizi cu probleme specifice;
Diminuarea situațiilor de risc pentru beneficiar;
Susținerea beneficiarului în activitățile de maximizare a gradului de autonomie personală;
Exersarea deprinderilor de viață independentă ale beneficiarului
Dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și cognitive ale beneficiarului

Cost curs

875 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii minime

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS