CURS OPERATOR INTRODUCERE PRELUCRARE SI VALIDARE DATE

Descrierea cursului

Cursul de Operator Calculator se adresează persoanelor care au absolvit învățamântul obligatoriu și care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul operării pe calculator. Operatorul își desfășoară activitatea într-un mediu în continuă evoluție și dezvoltare. Cursul nostru își propune să vă deprindă rapid cu operarea în Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, rămânând un curs mereu de actualitate pe piața muncii! În cadrul orelor de practică veți studia sistemul de operare Windows, rolul fișierelor şi al directoarelor (folderelor). Veți deprinde aplicațiile de editare texte precum Microsoft Word, Aplicații de calcul tabelar – Microsoft Excel, prezentări cu ajutorul aplicației Power Point. Nu vom neglija bazele de date, cu ajutorul aplicației Microsoft Access realizând propriile noastre baze de date.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Operator Introducere și Validare Date:

Initierea în utilizarea calculatorului;
Editoare de texte, editoare de calcul tabelar, prezentări multimediale, procesarea datelor în rețele (Intranet, Internet): Microsoft Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
Noțiuni necesare pentru introducere și validarea datelor pe suport electronic;
Gestionarea suporților electronici de date,
Asigurarea conformității datelor introduse cu documentele primare;
Salvarea periodică a datelor introduce;
Restaurarea datelor salvate

Cost curs

615 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii – minim 10 clase

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS