CURS RESPONSABIL DE MEDIU

Descrierea cursului

Sunteți în căutarea unei acreditări în domeniul Mediului? Programul de formare profesională „Responsabil de Mediu” pe care vi-l propunem este organizat în conformitate cu OUG 195/2005 și Legea 211/2011, dar ținând cont de întreaga legislație în domeniu, actualizată. Lectorii noștri specializați vă vor răspunde la întrebări și vă vor ghida în rezolvarea problemelor inerente în activitatea vizată. Veți dobândi cunoștințe fundamentale relativ la specificul acestei ocupații, vă veți apropria îndatoririle, uneltele de lucru și modalitățile clare de soluționare a problemelor. De asemenea, veți învăța să întocmiți documentațiile de mediu necesare obținerii avizelor și autorizațiilor de mediu, precum și întocmirea raportărilor periodice solicitate de autoritatea de mediu.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Responsabil de Mediu:

Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;
Aplicarea procedurilor de calitate;
Coordonarea programului de instruire a personalului;
Gestionarea cerintelor legale de mediu;
Elaborarea programului de management de mediu;
Monitorizarea factorilor de mediu;
Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
Raportarea activității de mediu;
Elaborarea documentației sistemului de management de mediu

Cost curs

660 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii (12 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS