Infiintare asociatii O.N.G

Societatea Profesional New Consult SRL, ofera servicii de consultanta pentru infiintarea si autorizarea a asociatiilor non profit, a fundatiilor, intocmirea statutului, a actului constitutiv, precum si redactarea oricaror modificari sunt necesare si solcitate pentru actualizarea statutul si actelor constitutive ale asociatiilor non profit conform solicitarii membrilor acestora. Prin organizttii non-profit se intelege orice asociatie, fundatie sau federatie infiintata in Romania, potrivit legislatiei in vigoare, care utilizeaza veniturile si activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau non-patrimonial. Noi ne ocupam de toate documentele si de toate procedurile pentru a asigura confortul si un deranj minim al clientului.

Informatii

  • Infiintare Asociatii non profit;
  • Infiintare Fundatii, ONG-uri, rezervare denumire, redactare statut;
  • Infiintare Cluburi Sportive conform Legii 69/2000;
  • Redactare statut si act constitutiv;
  • Redactare contract comodat/inchiriere;
  • Consultanta privind scopul si obiectul asociatiei;
  • Diferite operatiuni efectuate la Judecatorie privind modificarea inregistrarilor fectuate in Registrul Asociatilor si Fundatiilor;
  • Inregistrarea denumirii asociatiei la Ministerul Justitiei;
  • Eliberarea copiei de pe certificatul de pe sentinta civila si inregistrarea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Colaborarea se realizeaza pe baza unui contract de prestari servicii punctual pentru tipul de servicii solicitat.

900 lei, include toate taxele si cheltuielile, inclusiv costul de rezervare denumire si reprezentare in instanta in vederea inregistrarii asociatiei.