Tehnice si Meserii

Cursul organizat de Profesional New Consult își propune să asigure competențele necesare cunoașterii activității de operator mașini cu comandă numerică pentru a activa pe piață muncii în domeniu.

Cursul se adresează persoanelor care activează în domeniu, însă n-au obținut calificarea necesară și pregătirea pentru a excela în profesie…

Cursul se adresează celor ce doresc să execute, să croiască și să realizeze produse de îmbrăcăminte la comandă clientului. Prin urmare, pe lângă competențe de producție aferente executării…

Cursul pregătește personal calificat, operator la  prelucrarea maselor plastice în vederea executării de produse din materiale plastice termoreactive și materiale plastice termoplastice utilizate în diverse …

Cursul își propune instruirea teoretică și practică a oricărei persoane ce lucrează în domeniul metrologiei sau al controlului de calitate, precum și celor care doresc să ocupe un post în acest domeniu.

Lăcătușul Construcții Metalice îndeplinește sarcini specifice: construcție, montaj, utilizare, întreținere și reparații pentru construcții și instalații metalice; estimează cantitățile și costurile materialelor…

Lăcătușul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice și țevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald …

Montatorul subansamble realizează lucrări de asamblare a componentelor pentru obținerea unei game variate de produse, simple sau complexe, prin metode diferite, cu diferite scule și dispozitive …

Cursul nostru vă va introduce rapid în cunoașterea componentelor electrice ale autovehiculelor si a motoarelor, astfel încât să corespundă conform standardelor de inspecție cerute de furnizorii auto.

Cursul de Confecționer Produse Electrotehnice vă poate introduce cu maximum de profesionalism în această meserie. În cadrul cursului veti realiza, sub indrumarea trainerilor, diverse echipamente eletrotehnice …

Cursul asigura pregătirea operatorului de linii automate de a realiza pe o linie automată/ semiautomată/ mașini unelte cu comandă numerică, lucrări aferente de prelucrare/ asamblare …

Instalatorul tehnico-sanitar și gaze trebuie să știe să măsoare, să taie și să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri și planșee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare …

În acest domeniu, pe lângă operațiile efective de reparație și întreținere a autovehiculelor, Tinichigiul trebuie să ofere soluția optimă din punct de vedere tehnic, calitativ, economic …

Mecanicul Auto execută operații de Întreținere și reparație la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competențe trebuie să fie vastă, pe lângă operațiile efective de reparație și Întreținere auto.

Electricianul în Construcții se ocupă în principal cu confecționarea și montajul instalațiilor de paratrăsnet și a prizei de pământ, măsurarea parametrilor ..

Cursul își propune instruirea teoretică și practică a oricărei persoane ce are responsabilitatea coordonării unei echipe, în vederea atingerii obiectivelor stabilite de organizație.

Lucrătorul finisor pentru construcții este muncitorul care își desfășoară activitatea în cadrul șantierelor de construcții și/sau în diverse puncte de lucru.

Asfaltatorul se ocupă în principal cu desfășurarea unor activități specifice de pregătire a stratului suport, de preparare și așternere pe acesta a mixturilor asfaltice.

Programatorul mașini controlate numeric este un programator CNC ce se ocupă în principal cu întocmirea programelor în format ISO, recunoscute de utilajele CN în vederea realizării pieselor…

În cadrul cursului Tehnician Echipamente de Calcul și Rețele vor fi abordate teme teoretice dar mai ales practice privitoare la rețelistică, aprofundând noțiuni referitoare la sistemele de operare, rețele…

Tâmplarul produce, decorează și repară mobilă și alte produse din lemn: îmbină, presează, încleiază, ajustează și finisează; produce și repară obiecte din lemn de diverse dimensiuni.

Dulgherul – tâmplar – parchetar este muncitorul din construcții-montaj a cărui activitate se compune din: executarea schelelor necesare lucrului la înălțime pentru lucrările de zidărie și finisaje…

Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcții (pereți portanți, neportanți, de compartimentare, stâlpi, arce, bolți, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexități diferite …

Cursul este adresat persoanelor care doresc să se califice în domeniu dar și firmelor care au angajat personal fără a deține calificarea necesară pentru această meserie.