CURS CONFECTIONER CABLAJE AUTO

Descrierea cursului

Dacă doriți să activați în industria constructoare de mașini și componente auto, cursul de calificare Confecționer Cablaje Auto vă poate introduce cu maximum de profesionalism în această meserie. Industria auto oferă multe oportunităţi pe piața muncii, dovadă fiind cerința tot mai ridicată pentru cursurile de calificare în acest domeniu. Cursul nostru vă va introduce rapid în cunoașterea componentelor electrice ale autovehiculelor si a motoarelor, astfel încât să corespundă conform standardelor de inspecție cerute de furnizorii auto.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Confecționer Cablaje Auto:

Procedee specifice de realizare a cablajelor auto;
Standarde și cerințe de calitate referitoare la ansamblurile confecționate;
Interpretare scheme / desene și de a construi circuitul firelor pe baza acestora;
Aplicare proceduri specifice de sertizare, lipire, izolare, montare a învelișului de protecție, etichetare etc.;
Verificarea cablajelor conform standardelor solicitate;
Operațiile de efectuat în linia de productie, conform normativului de timp aprobat;
Cerințele de calitate ale materialelor utilizate;
Utilizarea de echipamente specifice;
Instrucțiuni de lucru și norme de securitate aplicabile la echipamentele utilizate

Cost curs

650 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS