CURS MECANIC AUTO

Descrierea cursului

Cursul de Mecanic Auto vă inițiază într-un domeniul extrem de solicitat! În cadrul cursului pe care vi-l oferim se vor efectua ore de teorie și de practică, conform Programei de Pregătire ce cuprinde cerințele impuse de Standardul Ocupațional pentru meseria de Mecanic auto. Cursul asigură o arie largă de competențe în domeniul auto: accentul cade pe partea practică, de la operațiile de întreținere și reparație a autovehiculelor dar și însușirea unei capacități crescute de operativitate tehnică, o bună colaborare cu clienții pentru a oferi sfaturi competente în domeniul mentenanței mașinilor. Dacă doriți să vă angajați ca mecanic auto, în țară sau străinătate, ori vreți să vă perfectionați cunoștințele în domeniu, cursul nostru vă va fi extrem de util.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute și acreditate.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Mecanic Auto:

Evaluarea funcțională, calitativă și cantitativă a stării părților mecanice ale automobilelor;
Executarea operațiilor de reglare, ajustare, instalare, întreținere și repararea sistemelor, mecanismelor și instalatiilor automobilelor;
Executarea lucrărilor de întreținere și reparație la punți și suspensii;
Executarea lucrărilor de întreținere și reparație la sistemul de transmisie;
Cunoașterea echipamentelor de lucru și a trusei de scule;
Deprinderea celor mai noi tehnologii și metode de diagnosticare a defectelor;
Modalități de planificare a activității proprii, aplicații teoretice și practice specifice domeniului și meseriei de mecanic auto

Cost curs

950 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscrierecopie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii (10 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea, ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS