CURS METROLOG

Descrierea cursului

Doriți să vă însușiți competențele și abilitățile necesare meseriei de Metrolog? Pentru a vă deprinde cu noțiunile și tehnicile specifice pentru realizarea de măsuratori specifice acesteia, aveți nevoie de un curs dedicat!  Metrologul asigură măsurători ale cantităților fizice – greutate, distanță, suprafață, capacitate, masă și așa mai departe – pe baza unui set unificat, precis si comparabil de măsuri la nivel național și internațional.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Metrolog:

Introducere în metodele de verificare și etalonare a aparatelor pentru măsurarea mărimilor electromagnetice, mărimilor termice precum și programarea mașinii unelte cu comandă numerică și reglarea statică a sculelor;
Diagnosticarea și repararea sistemelor și echipamentelor;
Efectuarea măsurătorilor electrice / electronice de precizie;
Folosirea trusei de scule;
Intreținerea și calibrarea sistemelor și echipamentelor electronice;
Citirea și interpretarea schemelor tehnice;
Modalități specifice de verificare și etalonare a diferitelor aparate de măsură și control

Cost curs

800 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscrierecopie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii (12 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURĂ SUPORT DE CURS