CURS TEHNICIAN ELECTRONIST

Descrierea cursului

Vreți să beneficiați de un curs aprofundat în cunoștințe teoretice și practice în electronică, noțiuni utile pe plan profesional, dar și în activitatea zilnică? Vă recomandăm un curs acreditat, susținut de profesioniști ai domeniului. Un tehnician profesionist trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze echipamentul, dar și să remedieze defecțiunile electronice, electrice și mecanice care pot surveni în timpul funcționării acestora. Cursul vă poate ajuta în acest sens să deprindeți noțiuni generale de electronică: realizare montaj, punerea în funcțiune; întreținerea și repararea instalațiilor electromecanice.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ce veți deprinde în urma absolvirii cursului de Tehnician Electronist:

Noțiuni generale de electronică: structură, parametrii în funcționarea componentelor electronice, realizarea cablajelor imprimate, ridicarea schemelor electrice;
Realizarea montajului electronic după schema electrică, punerea în funcțiune și testarea parametrilor;
Realizarea activităților de producție module / subansamble;
Realizarea activităților de montaj general echipamente;
Monitorizarea proceselor tehnologice;
Controlul tehnic și operarea aparaturii și echipamentelor, întreținerea și depanarea acestora;
Organizarea, controlul și monitorizarea procesului de fabricație a subansamblelor, modulelor funcționale și al echipamentelor în vederea atingerii parametrilor funcționali și de calitate impuși de documentația tehnică.

Cost curs

700 LEI – PLATA ÎN 3 RATE – 5% REDUCERE PENTRU PLATA INTEGRAL LA ÎNSCRIERE
*include toate costurile, materiale curs, susținere examen, eliberare diplome/ adeverințe de studiu
Discount pentru organizații/ firme/ grupuri în funcție de numărul de persoane înscrise la curs

Dosar inscriere

Dosar înscriere: copie CI, certificat de nașterecăsătoriediplomă de studii (12 clase)

Programa

Programul și orarul cursului se pot obține la cerere, folosiți datele de contact !
Cursul se poate desfășura oriunde în țară în funcție de numărul de solicitări, de asemenea ne putem deplasa la sediul organizației dvs. pentru a susține sesiuni de training, diverse specializăriSE ASIGURA SUPORT DE CURS